نیلینگ خاک - میخکوبی خاک

ارسال: بروز رسانی: ۱۳۹۴/۸/۱۸

 نیلینگ خاک - میخکوبی خاک

نیلینگ خاک چیست

 نیلینگ خاک از دیگر شاخه های ژئوتکنیک می باشد.خدمات نیلینگ خاک برای ایجاد ثبات خاکی که می خواهند درآن ساخت و ساز انجام دهند صورت می پذیرد.

میخکوبی خاک چیست

میخکوبی خاک یکی از رشته های ژتوتکنیک می باشد. برای پایدار سازی شیب در زمین های خاکی ابتدا چند سوراخ بروی  شیب خاک ایجاد می کنند و سپس چند میله به درون حفره ها هدایت می کنند سپس با دوغاب سیمان آنها را پر می کنند که به این عمل میخکوبی خاک می گویند. 

 نیلینگ خاک,میخکوبی خاک, نیلینگ و میخکوبی خاک,نیلینگ خاکبرداری گودبرداری,شرکت های نیلینگ و میخکوبی خاک,نیلینگ ساختمان,خدمات ژئوتکنیک,ژئوتکنیک
مجموعه قوانین | انتقاد و پیشنهاد | درباره ما